Oprogramowanie ZIRKONZAHN do modelowania oraz wiele dodatkowych modułów Korzyści z naszego oprogramowania
 • Elastyczność i łatwość obsługi : program opracowany przez techników dentystycznych
 • Skanowanie, modelowanie i frezowanie mogą być wykonywane jednocześnie
 • Możliwość rozbudowy do obsługi nieznanych dzisiaj technologii
 • Możliwość stałej aktualizacji do nowych rozwiązań

   
Moduły oprogramowania do tworzenia łączników indywidualnych

Moduł oprogramowania CAD/CAM do mostów przykręcanych
 • Tworzenie przykręcanych mostów, także na belkach
 • swobodne modelowanie profilu wyłaniania w zależności od kształtów anatomicznych.
 • Wirtualne archiwum stale aktualizowane o nowe systemy implantów i zębów o różnych kształtach
 • przykręcane mosty mogą być wykonywane w twoim własnym laboratorium dzięki systemowi CAD/CAM 5+1
   
Moduł oprogramowania CAD/CAM do łączników indywidualnych
 • zapewnia wykonanie indywidualnych łączników z indywidualnym profilem wyłaniania
 • wykonanie zróżnicowanych systemów implantologicznych
 • tworzenie łącznika z uwzględnieniem funkcji osadzonej na nim korony. Po zakończeniu pracy można je wyfrezować jednocześnie
 • graficzna nakładka półprzezroczystego kształtu mostu pozwala dokładnie projektować łącznik z uwzględnieniem kształtów zęba

Współpraca z różnymi modułami oprogramowania 
Nasze oprogramowanie współpracuje z różnymi systemami implantologicznymi, zawsze ustawia łącznik i element na łącznik tak, aby pasowały i można je było wyfrezować jednocześnie.

Dwa moduły oprogramowania „Abutments” i „Screw-retained Bridges” współpracują ze sobą oraz dają technikowi możliwości wykonywania od pojedynczych łączników i koron do okluzyjnie przykręcanych mostów z cyrkonu Prettau® Z naszym CAD/CAM 5-TEC i innowacyjnym systemem 5+1 oś, technik może wyfrezować szybko i bez problemów wszystko w swoim laboratorium z zachowaniem doskonałej jakości.