Volem expressar les nostres més sentides condolences a tots els afectats dels tràgics esdeveniments que han succeït a Espanya.
Os desitgem molta força!

Deseamos expresar nuestras más profundas condolencias a todos los afectados por los trágicos acontecimientos en España. 
¡Les deseamos mucha fuerza!

We want to express our deepest condolences to all affected by the tragic events in Spain. 
We wish you lots of strength!