Range of applications Prettau® Anterior®| Zirkonzahn Worldwide

Zakres Zastosowań 
  • Częściowe i pojedyncze korony
  • Wkłady, nakłady i licówki
  • Mosty z max. 3 elemantami