Wyższa wytrzymałość na zginanie 


W wyniku badań przeprowadzony na Uniwersytecie w Pensylwanii, których celem było określenie wytrzymałości na zginanie, przy zastosowaniu określonych procedur, Prettau® Anterior® uzyskał wartość 670 MPa. Dla porównania, w próbie rozciągania dwuosiowego, przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 6872 dwukrzemian litu osiągnął zaledwie wartość około 360 MPa (+/- 60 MPa).

Flexural Strength Test Flexural Strength Test after aging