Obróbka 


W przeciwieństwie do ceramiki szklanej, wyróżnia się nietylko poprzez większą wytrzymałość na zginanie, ale również poprzez metodę obróbki. Tak jak w przypadku Prettau® Zirconia, tak i przy procesie obróbki Prettau® 4 Anterior® nie jest potrzebne ani chłodzenie wodą, ani diamentowe wiertła. Materiał frezowany jest na sucho i za pomocą typowych wierteł cyrkonowych. Powoduje to skrócenie czasu frezowania, mniejsze zużycie materiału i narzędzi. Materiał może być obrabiany przy użyciu frezarek Zirkonzahn M1, M1 Wet, M1 Wet Heavy Metal, M4, M5 Heavy and M6 Wet Heavy Metal.
Nie wymaga aktualizacji.