Skład materiału 


Prettau® Zirconia jest wynikiem procesu chemicznego: podstawą jest piasek cyrkonowy, częściowo stabilizowany itrem, z czego w wyniku procesu mechanicznego wytwarzane są bloczki cyrkonowe. Wśród ceramiki dentystycznej dostępnej obecnie, tlenek cyrkonu jest bez wątpienia materiałem o najwyższej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.

Pomijając licowanie ceramiką, można tworzyć bardziej masywne struktury, uzyskując w ten sposób ponad 200% ogólną wyższą odporność. W ten sposób można uniknąć uszkodzeń ceramiki (odpryski) oraz abrazji przeciwstawnych zębów.