Produkty Cyrkon Prettau® 
Bloczki Cyrkon Prettau® są dostępne w 8 różnych rozmiarach I 3 różnych wysokościach dla wszystkich systemów Zirkonzahn CAD/CAM jak i dla ręcznego systemu frezowania Zirkograph. Więcej o naszych produktach tutaj.

Do dalszej obróbki, więcej informacji o Colour Liquid and ICE Zirkon Malfarben tutaj.