Obróbka 


Zęby są modelowane i frezowane jak zwykle, potem barwione specjalnym płynem Colour Liquid, a następnie spiekane w piecu przy użyciu programu opracowanego do tego celu. Technologiczne know-how technika dentystycznego jest obecnie przeniesione z techniki licowania do techniki barwienia. Powierzchnia zgryzowa nie musi już być mozolnie poddawana licowaniu ceramiką, ale może być po prostu skopiowana z pełnego modelu zęba.Instructions Colour Liquid Prettau® (Angielski) Instructions Colour Liquid Prettau® Aquarell (Angielski)