Zirkonzahn.Implant-Planner
Bezpieczne planowanie rekonstrukcji na implantach

Dzięki oprogramowaniu Zirkonzahn.Implant- Planner, współpraca między dentystą i laboratorium protetycznym może zostać wniesiona się na nowe poziomy, zestawiając planowany projekt estetycznego uzupełnienia protetycznego oraz planowania pozycji implantów (planowanie od końca). Na podstawie cyfrowo scalonych danych pacjenta ( takich jak dane DICOM lub dane skanów modeli lub twarzy), dentysta może określić optymalną pozycję implantu pod względem funkcjonalności, anatomii i estetyki, biorąc jednocześnie pod uwagę strukturę kości. Użytkownik jest prowadzony poprzez proces planowania krok po kroku, co czyni planowanie implantologiczne łatwym zadaniem (od samego początku) oraz wymaga tylko minimalnej znajomości użytkownika z procedurami oprogramowania. Za pomocą funkcji transferu danych, dane łatwo mogą być wysyłane do laboratorium protetycznego. Tutaj wykonywane są szablony chirurgiczne, odbudowy protetyczne, łyżki indywidualne, i/lub modele z replikami. To pozwala dentyście na otrzymywanie równocześnie wszystkich wymaganych części (natychmiastowe ładowanie). Wszystkie struktury- od stentów do uzupełnień protetycznych można wytwarzać używając Zirkonzahn CAD/CAM system. Każdy krok idealnie pasuje do istniejącego procesu pracy Zirkonzahn. Funkcja otwartej wymiany danych pozwala na stosowanie systemów CAD/CAM innych producentów lub drukarek 3D do produkcji szablonów implantologicznych lub modeli.
 
PRZETESTUJ ZIRKONZAHN IMPLANT-PLANNER!
Zirkonzahn.Implant Planner- pobierz już teraz wersje beta nowego oprogramowania
do planowania implantologicznego za darmo i przetestuj go już teraz.

(aktywne połączenie z internetem jest wymagane do stosowania oprogramowania.
Pomoc techniczna będzie dostępna już od wydania tej wersji)
 
  • Kompatybilny z danymi DICOM dowolnego urządzenia CT/CBCT; możliwe jest wyśledzenie nerwu trójdzielnego, rzuty i krzywe przekrojów panoramicznych z prostopadłymi sekcjami mogą być tworzone oraz niedoskonałości usuwane.
  • Intuicyja w użyciu aplikacja oferująca przewodnik krok po kroku
  • Funkcja transferu danych dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia, oraz solidna wymiana danych między dentystą a technikiem dentystycznym; przy decydujących etapach planowania danego przypadku pacjenta wymagana jest akceptacja przez stomatologa.
  • Dwa warianty: wersja podstawowa dla pracowników branży stomatologicznej, która zawiera wszystkie istotne narzędzia funkcyjne do planowania implantologicznego; pełna wersja o modułowym modelu dla celów komercyjnych lub dla laboratorium protetycznego, może być również używana do produkcji szablonów chirurgicznych i łyżek wyciskowych.
  • Wyświetlanie i zarządzanie danymi DICOM każdego typu i z dowolnego urządzenia CT/CBCT.
  • Eksportowanie danych DICOM jako plików STL do dalszej pracy na innym oprogramowaniu CAD.
  • Importowanie danych skanowania w dowolnym formacie (skany wewnątrzustne, modelu i twarzy); szybkie i dokładne dopasowywanie do istniejących danych DICOM 3D. Planowanie uzupełnienia protetycznego i znalezienie najlepszego rozwiązania, biorąc pod uwagę strukturę kości oraz funkcjonalną/ estetyczną pozycję protezy, będzie absolutnie łatwe i intuicyjne.
  • Biblioteki implantów dla większości systemów implantologicznych z pasującymi komponentami protetycznymi. Dzięki temu możliwe jest z wyprzedzeniem wirtualne ocenienie ogólnych płaszczyzn prefabrykowanych części.
  • Eksportowanie zaplanowanego implantologicznie przypadku do dalszego przetwarzania przez inne oprogramowanie (idealnie Zirkonzahn.Modellier) do planowania odbudowy protetycznej i modeli z replikami jak również  do produkowania, stosując systemów Zirkonzahn CAD/CAM, CAD/CAM innych producentów lub drukarek 3D.

Minimum hardware requirements:
 
RAM: 8 GB
Karta graficzna: Nvidia with 2 GB Video RAM
CPU: Intel Quadcore and 3.5 GHz